www.bip.gov.pl Serwis miejski
 Użytkownik: Gość - Zaloguj Dziś poniedziałek, 5 stycznia 2009 r.  
 menu podmiotowe   menu tematyczne   załatw sprawę   pomoc   szukaj  
Ornontowice › menu podmiotowe Odwiedzin (razem/dział): 795972/566031
 › menu podmiotowe
PODSTAWOWE INFORMACJE
ORGANIZACJA GMINY
ZADANIA I UPRAWNIENIA
PRAWO MIEJSCOWE
UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA
PROGRAMY GMINNE
KALENDARZ GMINNY
BUDŻET GMINY
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
MAJĄTEK GMINY
KONTROLE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
WYNIKI POSTĘPOWANIA
TABLICA OGŁOSZEŃ
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Redaktor odpowiedzialny:
Iwona Skrzypczyk
tel.: (0 prefiks 32) (032) 23-55-320 wew. 221
e-mail: bip@ornontowice.pl

Menu podmiotowe

Serdecznie witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów gminnych zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Po udostępnieniu przez nie podmiotowych stron BIP w wykazie pojawią się linki do tych witryn.

Nazwa podmiotu Adres internetowy BIP
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach www.gimnazjum.ornontowice.edu.pl
Gminny Dom Kultury i Biblioteka www.bip.gdkib.ornontowice.pl
Gminny Komendant Straży Pożarnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej www.gops.ornontowice.pl
Gminny Ośrodek Zdrowia
Szkoła Podstawowa im. K. Miarki www.sp.ornontowice.pl
Z espół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej www.zgkiw.ornontowice.pl
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy www.zgzg.ornontowice.pl
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
Zespół Szkolno - Przedszkolny www.zsp.ornontowice.edu.pl
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna

Urząd Gminy Ornontowice, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a
tel. (0 prefiks 32) 23-55-320÷322; faks: (0 prefiks 32) 23-55-323; e-mail: ug@ornontowice.pl