www.bip.gov.pl Serwis miejski
 Użytkownik: Gość - Zaloguj Dziś poniedziałek, 5 stycznia 2009 r.  
 menu podmiotowe   menu tematyczne   załatw sprawę   pomoc   szukaj  
Ornontowice › menu tematyczne › nauka i oświata › informacje Odwiedzin (razem/dział): 796581/9029
 › menu tematyczne
INFORMACJE
  urzędy, instytucje
PRACA, ZATRUDNIENIE
  urzędy, instytucje
  katalog firm
NAUKA I OŚWIATA
 - informacje
 - obwody szkolne
 - kierunki kształcenia
 - poradnictwo
 - opieka wychowawcza
  szkoły
  placówki
KULTURA I SZTUKA
  kalendarz imprez
  ośrodki
SPORT I REKREACJA
  kalendarz sportowy
  ogniska
  obiekty
TURYSTYKA
  kalendarz turysty
OCHRONA ZDROWIA
  poradnie i szpitale
  inne
POMOC SPOŁECZNA
  ośrodki pomocy
MIESZKANIA
  zarządzanie
BEZPIECZEŃSTWO
  policja, służby, inspekcje
  prokuratura, sądy, notariaty
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  stowarzyszenia
  kościoły i związki wyznaniowe
WSPÓŁPRACA, KONTAKTY
  partnerzy
  kalendarz
  dokumenty

Redaktor odpowiedzialny:
Iwona Skrzypczyk
tel.: (0 prefiks 32) (032) 23-55-320 wew. 221
e-mail: bip@ornontowice.pl

Informacje

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice

Ważne wydarzenia w roku szkolnym 2002/2003

 1. Konkursy
  1. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zasady udzielania pierwszej pomocy” konkurs był przeznaczony dla uczniów kl. II i III
   Tytuł „Bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego” zdobył uczeń kl. III a Bakoń Dariusz.
   Konkurs prowadziła i przygotowała p. Gabriela Wyrobek dla kl. I – III a dla kl. IV – VI prowadził Grzegorz Zuber. I miejsce uzyskał A. Durynek IV d, II miejsce - P. Malczyk VI d, III - miejsce A. Stachewicz IV c.
  2. IV Ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki.
   Konkurs dla kl. IV – VI pod kierunkiem p. Anny Wajszczyk.
   Wysłano po eliminacjach szkolnych 9 prac do Centrum Edukacyjno-Metodycznego w Katowicach
  3. „W trosce o bezpieczny rok szkolny” pod kierunkiem p. Ireny Adamczyk i Anny Wajszczyk dla kl. IV – VI. Liczba uczestników 34.
   • Wyniki konkursu:
   • I. miejsce J. Serafin IV c,
   • II. miejsce A. Adamczyk IV a,
   • III. miejsce W. Jakubowska IV c,
  4. Konkurs „Zapomnianych piosenek” dla kl. I – III i IV – VI pod kierunkiem Katarzyny Kuczera, Haliny Neumann, Gizeli Siedlaczek.
    Laureaci w kl. I – III:
   • I. miejsce J. Cyprys I b oraz Ł Gabry¶ IIIb,
   • II. miejsce K. Ozga, M. Najmanowicz kl. IIc oraz K. Grymel I a,
   • III. miejsce K. Nocoń kl. III d.
    Laureaci w kl. IV – VI:
   • I. miejsce J. Kałuża V b.
   • II. miejsce B. Basiura V a,
   • III. miejsce M. Długaj
  5. Konkurs na plakat pt. „Ochrona ¶rodowiska w Gminie Ornontowice” – pod kierunkiem p. Jolanty Spyra
   • I miejsce J. Gogolok, M. Hapeta,
   • II miejsce W. Grolik, P. Gradowicz,
   • III miejsce członkowie kółkaekologicznego – prace zbiorowe
 2. Turnieje
  1. Turniej Uni – Hoka dla kl. II i III pod kierunkiem Elżbiety Zalewskiej, uczestniczyło 42 zawodników.
   • I miejsce kl. III b,
   • II miejsce III c,
   • III miejsce III d,
  2. Turniej piłki ręcznej – międzyklasowy pod kierunkiem Karola Zuber
   • I. miejsce kl. VI b,
   • II. miejsce kl. VI e,
   • III. miejsce kl. VI a.
  3. Turniej współzawodnictwa sportowego kl. I pod kierunkiem p. Gabrieli Wyrobek, uczestniczyły kl. I a, b, c
   • I. miejsce kl. I b,
   • II. miejsce kl. I c,
   • III. miejsce kl. I a
  4. Powiatowy Turniej Piłki ręcznej dziewcz±t i chłopców pod kierunkiem p. Grzegorz Zuber i Karola Zuber – II miejsce dla szkoły
  5. Powiatowe biegi przełajowe pod kierunkiem Grzegorz Zuber, w kategorii chłopców II miejsce, w kategorii dziewcz±t I miejsce.
  6. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej pod kierunkiem Grzegorza Zuber – II miejsce w powiecie.
  7. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcz±t i chłopców pod kierunkiem Karola Zuber – III miejsce dla szkoły
 3. Konkursy wiedzy
  1. Konkurs interdyscyplinarny – pod kierunkiem p. Teresy Jasiulek
   • I. miejsce J. Belkarty kl. VI b,
   • II. miejsce K. Nieużyła kl. VI b,
   • III. miejsce M. Pabian kl. VI b.
  2. Szkoła promuj±ca zdrowie pod kierunkiem Elżbiety Zalewskiej
   • I. miejsce kl. III c,
   • II. miejsce kl. III a,
   • III. miejsce kl. III d
  3. Dzień Języków Europejskich – umiejętno¶ci językowe – najlepszymi wykazali się:
   • I. miejsce kl. VI d,
   • II. miejsce kl. V d,
   • III. miejsce kl. V a.
    Konkurs odbył się podkierunkiem Joanny Miszczyk, Elżbiety Rerich, Urszuli Pala i AgnieszkiParuzel.
  4. Powiatowy Festiwal Poezji i Piosenki pod kierunkiem Marii Masny i Katarzyny Kuczera – III miejsce w powiecie dla zespołu teatralnego SP
 4. IV. Działalno¶ć pozalekcyjna
  1. Powołanie Klubu Młodego Czytelnika pod kierunkiem p. Gizeli Siedlaczek i p. Anny Wajszczyk.
  2. Działalno¶ć Modelarni ¦rodowiskowej – udział w zawodach styropianowych modeli szybowców oraz w zawodach modeli balonów pod kierunkiem p. Pawła Bednarczyk przy współpracy Aeroklubu w Gliwicach. Uczniowie zajęli tam w zawodach rejonowych:
   • I. miejsce M. Strzelecki,
   • II. miejsce P. Mańka,
   • III. miejsce T. Kontusz,
    W zawodach balonowych
   • V miejsce M. Najewski
  3. Zorganizowanie I Gminnej Konferencji pt. „Współpraca lokalnej społeczno¶ci w przeciwdziałaniu patologiom” – przy współpracy Elżbiety Bednarczyk, Gizeli Siedlaczek, Sabiny Mendel, Marii Gabor, Pawła Bednarczyk.
  4. Powiatowe warsztaty „Pierwsza pomoc przedlekarska” dla nauczycieli w-f, biologii, chemii i służb bhp z udziałem drużyny ratownictwa medycznego pod kierunkiem Elżbiety Bednarczyk, Ewy Zuber, Pawła Bednarczyk, Gabrieli Wyrobek.

ZOBACZ W TYM ROZDZIALE...

- Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice
  - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki
  - Wykaz zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Karola MiarkiPOWRÓT DO POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

30-04-2003 r.

30-04-2003 r.

1881

Urząd Gminy Ornontowice, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a
tel. (0 prefiks 32) 23-55-320÷322; faks: (0 prefiks 32) 23-55-323; e-mail: ug@ornontowice.pl